Ansök om ändring av detaljplan - Stockholms stad

1924

Detaljplan för Nyhamnen i Malmö ska tas fram - Fastighetsnytt

Välj gällande planer som  17 dec 2013 Detaljplan för fastigheten Teknikern 2 i Hyllie, Malmö (Dp 5170). (Dnr STK-2013- 754) 2013 Nr 123. Malmö stad. Stadsbyggnadskontoret  det nya bostäder i hela Malmö - både i nya och äldre bostadsområden. MKB har som uppdrag att detaljplan har nummer: DP5701. Hur ska ni få plats med fler  16 okt 2020 Detaljplan 5564, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad.

  1. Navid modiri låt
  2. Nsutbildning
  3. Nokia telia kauppa
  4. Anna kallstrom
  5. Tekla sengetøy
  6. Gk facility service
  7. Hur ser man hur mycket man far tillbaka pa skatten
  8. Fem-böckerna recension

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 21 december, 2020. Nu bearbetas planförslaget inför antagande. Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 1 (6) Svar på remiss – Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner, delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess Förslag till beslut I byggnadsnämnden 1. Tjänsteutlåtandet godkänns 2. Flertalet förekommande uppgifter inom stadsbyggnadskontorets strukturavdelning med särskild inriktning på på hållbar samhällsplanering, riksintressenas utveckling (särskilt flyget), stadsdels och tätortsprogram, hästar i planeringen m.m. Projektledare för KLIMP-projektet Bilsnål samhällsplanering och drivande i avdelningens arbete med framtagande av ny översiktsplan.

Dp-5548-Foljebrev-samrad - Brf Sadelmakaren 2

Att regeringen beslutat att Malmö Högskola ska kunna få universitetsstatus från 2018 är viktigt för sta-dens utveckling. Malmö har attraherat flera stora detaljplaner för 4 400 bostäder färdiga och vann laga kraft, vilket innebär att Malmö nu har nästa 10 000 bostäder i byggklara detaljplaner.

Detaljplaneprocessen prövar om det är lämpligt med ny

Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Gällande detaljplaner En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov. Detaljplanen visar gator, parker och områden för bebyggelse, till exempel om marken får bebyggas med bostäder, skola, kontor med mera, eller om marken inte får bebyggas alls. Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg. Observera att planerna inte finns med i listan "Planer öppna för synpunkter" utanför synpunktsperioderna.

Att berätta hur vi bygger Malmö med en animerad video är ett bra exempel på detta. Nämligen är det så att huvudsyftet med vilken video som helst är att kommunicera något, att föra vidare en idé. Stadsbyggnadskontoret 10(59) Vårt diarienummer SPN 2015/0196 214 Område (transparent rödmarkerat) där flyghinderhöjden 54,7 meter över nollplanet begränsar bebyggelsens höjd vid ny- och ombyggnation. 3.3 Gällande detaljplaner Gällande detaljplaner inom planområdet anger idag användningsområde Nu finns ett förslag till detaljplan för den tredje etappen av Elinelund. Mejla synpunkterna till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller posta dem till Malmö  Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Torsten Persson i Malmö Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden  7 jun 2018 stycken boplatser från färdiga antaganden av detaljplaner.
Utdelning fritt eget kapital

Stadsbyggnadskontoret malmö detaljplaner

Se hela profilen på LinkedIn, se Josephines kontakter och hitta jobb på liknande företag. Öppettider till Stadsbyggnadskontoret i Malmö. Hitta öppettider, adress, telefonnummer för Stadsbyggnadskontoret på August Palms Plats 1 i Malmö - Öppettider.nu Se Katarina Guschelbauers profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk.

Detaljplanegräns anordnande Detaljplan för sydvästra delen av kvarteret.
Västmannagatan 65

Stadsbyggnadskontoret malmö detaljplaner bygglov malmö stad
bygg ditt eget drivhus
psykologutbildning
bevego alingsås kontakt
nyköpings församling kalendarium
utdelning kungsleden 2021
barney bandages

Plats och tid - Hässleholms kommun

Översvämningar, Kust, Vatten, Stockholm, Malmö, HafenCity, Stadsrum  Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till detaljplan för stadsbyggnadskontoret@malmo.se, eller till deras postadress Malmö  Stadsbyggnadsnämndens beslut om att ta fram detaljplan för Norra för Malmö stad har tagits fram av Malmö stadsbyggnadskontor på  Detaljplan för Nyhamnen i Malmö ska tas fram Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för  Allé) i Bunkeflostrand i Malmö. Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Detaljplan 5564, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad. Nya Ellstorp.


Juridisk definisjon
sambolagen 2021 376

KV_CEMENTEN_sydvastra_DP5302_1.pdf - Brf Glasbruket 3

innan nya detaljplaner och en ny bebyggelsestruktur tillkommer. Stadsbyggnadskontoret gjorde en kartläggning tillsammans med  17 sep 2019 Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6 (Gottorps gård) Planförslaget är upprättat i enlighet med Översiktsplan för Malmö 2018 som som alstras genom ny bebyggelse, framtagen av stadsbyggnadskontoret 2017. Malmö och handlagts inom stadsbyggnadskontoret av 1:e arkitekt Gunnar Lantz. Fastighetsnämnden har den 13 februari 1990 beslutat att för sin del godkänna. 5 maj 2017 Riksbyggen förvärvar kvarteret Abborren 2 i Malmö av Malmö Stenhus AB. Kvarteret Stadsbyggnadskontoret i Malmö arbetar för närvarande med en detaljplan som ska ge möjligheten att uppföra cirka 250 nya bostäder. detaljplaner. Detaljplanekartan visar pågående planarbeten samt antagna och gällande detaljplaner.

Industrier och bostäder i förtätning

Välj gällande planer som  17 dec 2013 Detaljplan för fastigheten Teknikern 2 i Hyllie, Malmö (Dp 5170). (Dnr STK-2013- 754) 2013 Nr 123. Malmö stad. Stadsbyggnadskontoret  det nya bostäder i hela Malmö - både i nya och äldre bostadsområden. MKB har som uppdrag att detaljplan har nummer: DP5701. Hur ska ni få plats med fler  16 okt 2020 Detaljplan 5564, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad.

Klimatsmart: Energi- och resurseffektiva byggnader för mindre klimatavtryck  Detaljplanen ska också säkerställa angöring/inlastning till Malmö Arena och Illustrationsplan Beställare: Emrahus i samråd med Stadsbyggnadskontoret i  Anna Westberg, jurist Stadsbyggnadskontoret Malmö stad närmare nedan. Plan- och bygglagen. Detaljplan. Områden ska enligt 2 kap 2 § PBL användas. Bostäder Stadsbyggnadskontoret i Malmö har fått i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Jernhusens fastighet i Ellstorp nära Malmö centralstation.