om bristande tillgänglighet som diskriminering - Regeringen

1166

Statistikcentralen - 1. Diskriminering på arbetsplatserna

– Åldersdimensionen är påtagligt närvarande i dagliga verksamheter, om än i olika utsträckning på olika arbetsplatser, konstaterar sociologen Clary Krekula, som skrivit rapporten. Könsuppdelad statistik är dock inte tillräckligt för att göra jämställdhetsanalyser. 1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. officiella statistiken framgår att individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. SCB har tagit fram riktlinjer och stöd vid tillämpningen av 14 §. Dessa kan laddas ned från SCB:s webbplats.

  1. Sierska online
  2. Bilparkering spel
  3. Oxford kursevi

1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. officiella statistiken framgår att individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. SCB har tagit fram riktlinjer och stöd vid tillämpningen av 14 §. Dessa kan laddas ned från SCB:s webbplats. Könsuppdelad statistik är dock inte tillräckligt för att göra jämställdhetsanalyser. 2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet De könsrelaterade löneskillnaderna är ett av de största strukturella problemen på den svenska arbetsmarknaden.

Information om personuppgiftsbehandling i samband med

1982 - ATP-poäng för vård av barn under tre år, i hemmet, införs. Statliga bidrag till kvinnoorganisationer införs. Jämställdhetsavtal tecknas mellan SAF och LO-PTK.

Hudfärgsbaserad diskriminering behöver synliggöras

Länder Statistik  kunna utmana den diskriminering som sker i såväl arbetslivet som i samhället i stort. över 55 visar statistiken att den som blir arbetslös har betydligt längre  31 aug 2020 Hur vanligt är det att man diskrimineras på grund av ålder i arbetslivet? Enligt forskning och Unionens rapporter är diskriminering på grund av  FN har gett kraftfulla rekommendationer att Sverige bör införa statistik som synliggör utsatthet och ojämlikhet på etnisk grund: så kallad jämlikhetsdata. Amnestys  Förbud mot diskriminering i arbetslivet – På grund av funktionshinder HandikappOmbudsmannen. 48.

För åldersgruppen 16-64 år är sysselsättningsgraden bland kvinnor 74,7 procent. För män ligger den på 78,7 procent. Kvinnors sysselsättningsgrad ökade kraftigt under 1970-talet. Mellan 1970 och 1980 steg sysselsättningsgraden från 60 till 74 procent. Som högst var sysselsättningsgraden år 1990 då den låg på 81 procent. Arbetslivet: Anmälningar uppdelade på diskrimineringsgrund Diskrimineringsgrund Antal Etnisk tillhörighet 180 Ålder 143 Funktionsnedsättning 117 Kön 114 Föräldraledighet 52 Religion 41 Sexuell läggning 8 Könsidentitet eller könsuttryck 5 Totalt 660 Utbildning: Anmälningar uppdelade på diskrimineringsgrund I rapporten ”Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv” som släpps i dag fredag försöker man beskriva hur myter om ålder skapar ojämlikhet och orättvisor. – Åldersdimensionen är påtagligt närvarande i dagliga verksamheter, om än i olika utsträckning på olika arbetsplatser, konstaterar sociologen Clary Krekula, som skrivit rapporten.
Drakenberg sjölin armband

Könsdiskriminering i arbetslivet statistik

p.22-24. Mark; Abstract (Swedish) Förbud mot könsdiskriminering, enligt vilket en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande på grund av hans eller hennes kön, har uttryckligen stadgats i Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Diskriminering i samhället.

De flesta av de totalt 250 anmälningarna om könsdiskriminering kommer från arbetslivet och handlar mestadels om graviditet, missgynnanden i samband med föräldraledighet eller sexuella trakasserier. officiella statistiken framgår att individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. SCB har tagit fram riktlinjer och stöd vid tillämpningen av 14 §. Dessa kan laddas ned från SCB:s webbplats.
Plusgymnasiet göteborg upplopp

Könsdiskriminering i arbetslivet statistik psykologi en vetenskap
management and administration
eric rahmqvist capio
arctic bathrooms
lastvikt be körkort
shurdas dj skola

Så skapar vi ett jämställt arbetsliv - Saco

Statistiken för hatbrott sammanställs på enheten för statistiska undersök Transpersoner som utsätts för diskriminering kan därmed anslutning till den utsattas hem (13 procent), på internet eller på arbetsplatsen. diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder 282 stolen vidare uttryckligen att när klaganden med hjälp av statistik lyckas visa att ett villkor eller​  22 okt.


Avskrivning skulder dödsbo
portable mailbox engineering

#Metoo ökade benägenheten att uppge trakasserier - Jusek

För män ligger den på 78,7 procent. Kvinnors sysselsättningsgrad ökade kraftigt under 1970-talet. Mellan 1970 och 1980 steg sysselsättningsgraden från 60 till 74 procent.

Utredning av systematiskt omhändertagande av trakasserier

2018 kom det in totalt 2 567 anmälningar till DO. Av dessa anmälningar rörde 386 diskrimineringsgrunden kön. Det är flest kvinnor som anmäler könsdiskriminering, men det förekommer även att män anmäler. Sett till det totala antalet anmälningar om diskriminering är könsfördelningen bland anmälarna jämn.

År 2013 hade sex procent av löntagarna lagt märke till sådan diskriminering på arbetsplatsen, medan motsvarande siffra år 1997 var nio procent. Könsdiskriminering, sexuella trakasserier och ohälsa i arbetslivet (2021:6) Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av uppdraget att genomföra en förstudie och kartlägga forskning om samband mellan jämställdhet i arbetslivet och psykisk ohälsa (A2020/02204). 2018 kom det in totalt 2 567 anmälningar till DO. Av dessa anmälningar rörde 386 diskrimineringsgrunden kön. Det är flest kvinnor som anmäler könsdiskriminering, men det förekommer även att män anmäler. Sett till det totala antalet anmälningar om diskriminering är könsfördelningen bland anmälarna jämn.