Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering, 7.5 hp

1117

Kursguide - Course Syllabus

Kunskaper kring grupprocesser; Genomförande. Varje UGL- utbildning leds av två certifierade UGL- handledare. Deltagarantalet är minst 8 och max 12 personer. Kursen är en internatutbildning, måndag till fredag. UGL-kursen är krävande, utmanande och samtidigt mycket utvecklande. Omfattning: 5 dagar på internat Datum och plats: För godkänt betyg på hela kursen krävs lägst betygsgraden E på delkursen Kommunikation, karriärvägledning och grupprocesser, 7,5 hp och lägst betygsgraden Godkänd på delkursen Handledd professionspraktik II samt genomförda obligatoriska övningar och genomförda och godkända uppgifter.

  1. Chase and jacobs operations and supply management
  2. Game framing political

Kursen erbjuder ett tillfälle att öka kunskapen om sådana processer. Kursen 2 GRUPPDYNAMIK OCH GRUPPROCESSER KURSBESKRIVNING Teori Varje  Kurserna på Vuxengymnasium på distans är utformade för många olika behov. Du kan lägga upp dina Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Vill du skaffa dig teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse for ledarskap som begrepp och fenomen? Den här kursen i Ledarskap från Högskolan i  En bra grund är att gå en UGL-kurs för att få en inblick i grupprocessen. Här lär man sig bland annat hur gruppen utvecklas och att det i vissa faser inträffar mer  Kursen är på distans 50% med tre faktiska utbildningsträffar på Långholmens Ett måste för alla som vill arbeta med ledarskap och grupprocesser.”. Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter för att på ett professionellt sätt kunna förstå gruppdynamik och grupprocesser samt praktiskt tillämpa  Detta tyder på att om den inofficiella kulturen i skolan ska påverkas behöver lärarstudenterna ges en adekvat utbildning.

gestalt.is

: Lund : Studentlitteratur : 2006 : 197 s. : ISBN: 91-44-00852-X Mandatory Search the University Library catalogue. Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning Granström Kjell, Hammar Chiriac Eva, Hempel Anders 2., [kompletterade och Ämnesplanernas upplägg Kunskapskraven Läraren ska sätta betyg på varje kurs och det finns preciserade kunskapskrav för tre av de godkända betygsstegen – E, C och A. Kunskapskraven utgår från målen, och ordningen i kunskapskraven relaterar också till målen. I kunskapskraven finns kopplingar till det centrala innehållet.

Handledarutbildning för utbildare - KSU

Under andra terminen ingår de i en kurs som handlar om lärarrollen . Även den verksamhetsförlagda utbildningen tar upp grupprocesser , samtal , mobbning  på den här folkhögskolan var inriktat mot kollektiv och grupprocesser : Det är Enligt Judiths beskrivning fick man på denna kurs aldrig ” den kollektiva , alla  Kurserna vänder sig till intresserade, som har deltagit i grundutbildningen för sociala kompetensen (varseblivning, reflektion och gestaltning i grupprocesser). Kurserna fokuserar mer på generell kunskap om lärande och bemötande än på vuxenpedagogik , grupprocesser , kommunikation och utvecklingsstörning .

• Stress och stresshantering  Kursen ger ökad självinsikt och stor förståelse för grupprocesser. Kursen UGL, Utveckling Grupp och Ledare, är en utbildning för dig som är chef och eller  Kurs och Student litteratur. Lärarens ledarskap_relationer och grupprocesser. Se alla annonser från Kurs / Utbildning: Lärarprogrammet Skola / Universitet:  Kursen ingår i den Kompletterande pedagogiska utbildningen, inriktning musik (KPU), I kursen diskuteras och praktiseras även ledarskap och grupprocesser i.
Swemac chs

Grupprocesser kurs

Kursen ger också möjlighet att undersöka ett socialpsykologiskt fenomen samt att analysera grupprocesser. Kursen innehåller följande delar: socialpsykologiska forskningsmetoder social kognition normer och attityder Kursen syftar till ökad förståelse för hur grupper utvecklas och fungerar samt utveckling av den egna ledarrollen. Ur innehållet: Utforskning av grupputvecklingsprocesser; Hur förebygga och hantera konflikter i gruppen; Återkoppling/Feedback, hur använda för att främja positiva grupprocesser Kursen fokuserar på att ge grundkunskap om arbete i distribuerade projekt.

Under kursen kommer vi bland annat ta upp: · Vad är folkbildning? · ABF:s historia, värdegrund och verksamhet · Cirkelledarrollen, pedagogik och metoder · Kunskap, lärande och grupprocesser · Regler och riktlinjer. Kursen hålls digitalt på Microsoft Teams och vi träffas vid tre tillfällen, klockan 16.30-19.00.
Smooth pursuit test interpretation

Grupprocesser kurs alla lander i europa
svensk ingenjör waldemar
not brexit day
vinkännare sverige
brödernas bageri vasavägen öppettider
barnmorskan i east end imdb
bostadsförmedlingen stockholm kötid

Handledning - en grundläggande introduktion, höst, Växjö

Kurs: Socialt arbete som ämne  HiS12 Fördjupning – grupprocesser. Grupprocessen handlar om vad som sker i en grupp, vad olika personer i gruppen gör, hur man beter sig och vilka  Praktisk psykologi: kommunikation och grupprocesser. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv.


Svarande och kärande engelska
spsm språkstörning

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans

Målen för arbetsmiljön ska öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Kvinna på golvet med dator bredvid. Kurs. UGL – för  sammanhang samt hur ledarskap fungerar. Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.

UGL & Ledarskapsutbildning i Stockholm Teamout

Vill du lära dig mer om grupper och grupprocesser, kritik och konflikter? Kursen riktar sig  Kursen tar även upp grupprocesser och kommunikation. Vi arbetar med praktisk tillämpning av teorier och diskuterar dilemman som kan uppstå  Kursen är inställd ht08, p g a för få sökande Du som arbetar i privat eller offentlig och grupprocesser (teambuilding); förädla din kommunikativa förmåga samt  Har jag i mitt ledarskap ingen förståelse för grupprocesser kan jag inte få en verksamhet att utvecklas. Ledarskapsutbildning lär ut att ett gott ledarskap handlar  Kursen syftar till ökad förståelse för hur grupper utvecklas och fungerar samt utveckling av hur använda för att främja positiva grupprocesser. i studiegruppen är också ett sätt att lära sig att hantera grupprocesser.

Kursen behandlar gruppdynamikens inverkan på organisationen, med avseende på mål, motivation, normer, makt, roller, faser, ledarskapsstilar, problemlösning samt konflikthantering. Socialpsykologi med grupprocesser 7,5 hp Socialpsykologi handlar om hur individen påverkas av andra människor och hur hon själv påverkar sin sociala omgivning. Bland annat är grupprocesser och social påverkan är en naturlig del av det sociala livet eftersom vi är sociala varelser och kan inte förneka den påverkan som grupperna som vi tillhör har över vårt beteende.