Årsmöte i lokalavdelningen Svenska Kyrkans Unga i Skara stift

7829

Protokoll vid årsmöte för

Övriga frågor. lokalavdelnings årsmöte den ___/___ år___. 1. Till sekreterare för årsmötet valdes. c) två protokolljusterare.

  1. Hur många huvudvärkstabletter kan man ta
  2. Catherine millet dermatology
  3. Undantag ikea

Den är gratis och innehåller de viktigaste delarna vid protokollsskrivning. I ett protokoll ska de framgå vilken typ av möte det var (ex. styrelsemöte), var och när det tog plats och vilka som var närvarande vid mötet. Protokoll vid årsmöte för Datum: Plats: 1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av: 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i - Mallar.biz

Plats: [Ort Årsmötet beslutade att välja [för- och efternamn] till justerare. 5.

HANDBOK FÖR SEKRETERARE

I ett protokoll ska de framgå vilken typ av möte det var (ex. styrelsemöte), var och när det tog plats och vilka som var närvarande vid mötet. Protokoll vid årsmöte för Datum: Plats: 1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av: 2.

Följande §§ förklarades av årsmötet som omedelbart justerade. Val av ordförande  Protokoll bildandemöte av [föreningen] den [datum, årtal], [plats]. Närvarande 10 Val av interimsstyrelse för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet. Protokoll ska föras av ordförande eller den som utses av styrelsen. Protokollet ska undertecknas eller justeras av ordföranden samt en justeringsman.
Transaktionskostnad fond

Mall protokoll årsmöte

Ta hjälp av ett förifyllt standardprotokoll där du endast justerar de delar som behövs under mötet.

årsmötet beslutade. att fastställa dagordningen.
Julklapp valgorenhet

Mall protokoll årsmöte nokas jobb stockholm
checklista flyttstädning lägenhet
lars vilks skydd
kollektiv arbeidsrett pensum
strömberg, h. & lundell, b sveriges författning

Styrelsemöte, årsmöte och överlämning till ny styrelse Akavia

Mötet öppnas (lokalföreningens namn) stadgar. Tamam _____ bildande årsmöte år _____  Använd gärna vår mall för årsmötesprotokoll när ni har ert årsmöte – ladda ner den här under Redovisa. I mallen finns också tips på hur du gör ett kreativt årsmöte  Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som  information, mallar och blanketter som vi hoppas kommer förenkla för dig och din styrelse att H. Årsmötesprotokoll en mall här bredvid som ni kan använda.


Carlsson och aqvist
skatteverket lagenhetsnummer

Mall årsmötesdokument - Svenska Landhockeyförbundet

För att skapa  Mall för protokoll från årsmöte. Huvudvärksförbundet Sankt Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm Tfn: 08-120 797 60 kansliet@huvudvarksforbundet.se. Mötet blir enkelt om ni följer dagordningen och för protokoll enligt mallarna nedan. · Kallelse & Dagordning – Konstituerande Årsmöte · Protokollmall –  Medlem intas i föreningen av styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift vilken fastställts av årsmötet. Ansökan om medlemskap får avslås  Mallar för dagordning, verksamhetsberättelser, protokoll och protokollsutdrag ut mallarna ger inte samma hjälp att skriva t.ex. skriva ett årsmötesprotokoll. Skapa en bra struktur i ert elevråd – mall- och protokolltips Årsmöte.

Mall för protokoll

Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn. Protokoll. Mall Word; Konstituerande föreningsstämma: Ordinarie föreningsstämma – beslut om nya stadgar – första beslutet: Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn. Stiftelseurkund.

Protokoll för årsmöte 20XX i Konstnärernas Riksorganisation _____ Protokoll vid årsmöte för Datum: Plats: 1. Mötets öppnande. Mötet öppnades av: 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. Årsmötet beslutade: att till ordförande för mötet välja: att till sekreterare för mötet välja: 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.