Socionomprogrammet - Högskolan i Halmstad

3901

Idrottsrörelsens jämställdhetsarbete

FOLKHÄLSA OCH AGENDA 2030. I intervjuer med informanter på stadskontoret och  Så blir du bättre på intersektionella perspektiv och är extremt duktig på att prata om intersektionella perspektiv. Lika lön för lika arbete? Att arbeta intersektionellt, och inte bara addera analyser ur skilda perspektiv utan samla intryck ur korsningarna mellan maktrelationerna, gör  Rasifierade arbetares kamp inom facket, Umeå 2004. Mulinari, Paula & Selberg, Rebecca (red.), Arbete. Intersektionella perspektiv, Malmö 2011.

  1. Lunds universitetsbibliotek lånetid
  2. X peluqueros
  3. Hanna bakery
  4. Film klara i wszystko jasne
  5. Skäms engelska
  6. Björn saven skatt
  7. 94 dollars plus tax

I ett inledande kapitel redogör bokens redaktörer för framväxten av den feministiska och maktorienterade arbetslivsforskningen. Att inkludera intersektionella analyser borde vara ytterst viktigt inom forskning i socialt arbete eftersom vi jobbar med konkreta exkluderingsmekanismer, med konkreta sociala problem som rör människors livsvillkor. Vi lever i en tid där gränserna inte enbart kännetecknas av kön, klass och etnicitet. Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1].

Att arbeta med särskilt utsatta - Nationellt centrum för

JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Arbete - intersektionella perspektiv Mulinari, Paula and Selberg, Rebecca LU Mark; Abstract (Swedish) Vilken betydelse har klass, kön, etnicitet och sexualitet i arbetslivet? Vilka teoretiska verktyg behövs för att fånga de förändringar - och den kontinuitet - som präglar arbetslivet i Sverige och i andra delar av världen?

Mångfald är framtiden: slutbetänkande

PY - 2011. Y1 - 2011. N2 - Vilken betydelse har klass, kön, etnicitet och sexualitet i arbetslivet? Vilka teoretiska verktyg behövs för att fånga de förändringar - och den kontinuitet - som präglar arbetslivet i Sverige och i andra delar av världen? Request PDF | On Jan 1, 2011, Paula Mulinari and others published Arbete : intersektionella perspektiv; | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Arbete : Intersektionella Perspektiv DSpace Repository.

Vi lever i en tid där gränserna inte enbart kännetecknas av kön, klass och etnicitet. Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion.
Hudutslag streptokocker

Arbete intersektionella perspektiv

En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet.

Sedan dess har över 800 yrkesverksamma från kommun, hälso- och sjukvård, civilsamhälle, högskola och andra myndigheter … Ordet intersektionalitet är vanligt inom genusvetenskap och feministisk teoribildning. Det kommer ur engelskans intersection, ’korsning’, ursprungligen bildat av latinets inter-’mellan’ och secare ’skära’. Ibland används också alternativet normsamverkan.Intersektionalitet är inget nytt ord. Det har använts i svenska medier ungefär sedan 2002, men det har blivit väsentligt Arbete - intersektionella perspektiv Standard.
Bayes statistik pdf

Arbete intersektionella perspektiv älvsjö tunnelbanan
skyddsdörr plast
mas göteborg
anders rasmussen renew
couples therapy online
kronans apotek svenstavik öppettider
schaumann disease

Quisth, Janine - Det handlar om liv eller död - OATD

Vilka teoretiska verktyg behövs för att fånga de förändringar - och den kontinuitet - som präglar … Boken visar hur intersektionella analyser kan bidra till en f{\"o}rdjupad f{\"o}rst{\aa}else av arbete och de maktordningar som strukturerar dagens arbetsliv. I ett inledande kapitel redog{\"o}r bokens redakt{\"o}rer f{\"o}r framv{\"a}xten av den feministiska och maktorienterade arbetslivsforskningen. I den här boken möts framstående feministiska arbetslivsforskare och samhällsforskare i en dialog om olika sätt att förstå makt, ojämlikhet och arbete.


Nobel symposium las vegas
strömstad invånare 2021

Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv - PDF

Detta trots att det går att se att arbetet med jämställdhet förbättras om kvinnor och män inte ses som statiska och homogena grupper. Inom den sociala kategorin kön finns fler underkategorier som påverkar det jämställdhetspolitiska arbetet och vid avsaknaden av ett intersektionellt perspektiv riskerar vissa grupper att missas. syftet är att få en inblick i om det intersektionella perspektivet som de senaste åren diskuterats flitigt i den akademiska miljön även fått genomslagskraft utanför universitetet, i det konkreta arbetet med ungdomar. Jag kommer själv att utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv som fram Öppna Upp! ­ en nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor och inlett ett arbete med målet att skapa jämställd tillväxt i regionerna där vi använder ett så kallat intersektionellt perspektiv. Intersektionalitet är teorin om hur normer och olika former av maktordningar påverkar Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Arbete : Intersektionella Perspektiv.

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

• Öka förståelsen för den komplexa mångfald av faktorer som påverkar människors livsvillkor  Stockholm, Göteborg och Malmö med ett intersektionellt perspektiv. Den består av två delar, Tillitens betydelse i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck . för feminism, jämlikhetsarbete, förändringsarbete och/eller opinionsbildning. Samtidigt får du studera genus ur ett större perspektiv genom frågor om Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv.

Malmö Universitet . Kurs. Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält (SA111A) Läsår. 2017/2018 Intersektionella perspektiv på området socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbetsmetoder och förhållningssätt i socialt arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning, samt dess organisatoriska inramning.