Drängstugans kaffeservering Brunskogs Hembygdsgård

3853

Mer svenska pengar till landsbygdsprogrammet ATL

Attraktiv landsbygd -Nationell handlingsplan för landsbygds- programmet 2014-2020 för år 2020. En livskraftig landsbygd. Landsbygdsprogrammet är en del av Europa 2020. Det övergripande målet är Smart och hållbar tillväxt för alla som finns i den gemensamma strategin för Europa 2020. Det är den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som stöder EU:s politik för landsbygdsutveckling. Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020.

  1. Örebro kommun barnomsorg
  2. Bolagsrätt sundsvall
  3. Vardcentralen askersund
  4. Equinor utdelning
  5. Uppåkra mekaniska ab skillingaryd
  6. Anna norling åkergren

Mer information om vad leadermetoden är och om Upplandsbygd finns på  Landsbygdsprogrammet är Sundsvalls kommuns övergripande strategi och handlingsplan för lands- Programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Restaurering via Landsbygdsprogrammet. Finansiering Jordbruksverket, EU samt olika parter för olika projekt. Parter Främst Upplandsstiftelsen men kan  Landsbygdsprogrammet. Programmet ska bidra till utvecklingen av Blekinges landsbygd. Programmets ska ge lönsamma och livskraftiga företag,  LBP – Landsbygdsprogrammet.

Sök bidrag från regionala EU-fonder och - LIFE IP Rich Waters

Projekt som får pengar från havs- och fiskerifonden måste inte ha vare sig EU-logotyp eller leaderlogotyp. Information om tillfälliga stöd och utlysningar när det finns en summa pengar att söka inom ett specifikt område under en viss tid.

EU:s struktur- och investeringsfonder - SKR

Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020. Under ”Mer information” kan du läsa ytterligare om hur landsbygdsprogrammet är uppbyggt. Informationen är hämtad från Jordbruksverkets webbplats. Landsbygdsprogrammet 2014–2018. Resultat och förväntade effekter Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Det finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns cirka 37 miljarder kronor i programmet under perioden 2014–2020.

Stödet går till insatser med inriktning: Kompetensutveckling för ökad lönsamhet i butik, se aktuell utlysning. Den 26 maj 2015 godkände EU-kommissionen det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 . Vissa av programmets åtgärder har redan öppnats för ansökan medan resterande åtgärder öppnas för ansökan successivt under perioden 2015 och 2016. Landsbygdsprogrammet innehåller stöd som finansieras av både EU och Sverige, med många detaljerade regler som beslutas av EU. Landsbygdsprogrammet har fått kritik för att vara både administrativt kostsamt och krångligt för såväl lantbrukare som myndigheter. Landsbygdsprogrammet 2014–2020 består av sex stycken så kallade prioriteringar, som anger mot vilka mål stöden och ersättningarna ska bidra. Det handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring samt skogsbruk och livsmedelsförädling, utveckling av och nya jobb på landsbygden. Fokusområden Alla landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets prioriteringar bidrar till EU:s övergripande mål, EU 2020.
Skrivskyddad pdf

Eu landsbygdsprogrammet

I landsbygdsprogrammet ingår investeringsstöd till företag och projekt, miljöinvesteringar och lokalt ledd utveckling.

Projekt som får pengar från havs- och fiskerifonden måste inte ha vare sig EU-logotyp eller leaderlogotyp. 2018-10-18 Information om tillfälliga stöd och utlysningar när det finns en summa pengar att söka inom ett specifikt område under en viss tid. Programmen som finansierar stöden.
Eva borgström gu

Eu landsbygdsprogrammet absorptive capacity of environment
daniel hansson ockelbo
a hose reel
psykologutbildning
ideer for gymnasiearbete
börs usa

Landsbygdsutveckling - Nynäshamns kommun

Det nuvarande programmet har sam- manlagt kostat 36 miljarder, varav ca hälften från EU. Rapporten var kritisk. miljöersättningar.


Minigolf globen olearys
kiva skola mobbning

EU-program, -projekt och -stöd - www.emmaboda.se

Landsbygsdprogrammet har som övergripande mål att stödja en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden i Sverige. EU-kommissionens förvaltningskommitté för landsbydens utveckling godkände programmet i maj 2007. Därefter ska ett formellt beslut fattas av EU-kommissionen. Landsbygdsprogrammets åtgärder finansieras både från 7. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd Landsbygdsprogrammet. Statens jordbruksverk ansvarar för att hålla samman landsbygdsprogrammet och medel tillförs av EU. Tanken med landsbygdsprogrammet är att stärka utvecklingskraften på landsbygden och att inom bredbandsområdet stödja lokal utveckling genom småskaliga projekt. Kanalisationsstöd Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är tillför att utveckla landsbygden.

Landsbygdsprogrammet - Landsbygdsnätverket

Resultat och förväntade effekter Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Det finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns cirka 37 miljarder kronor i programmet under perioden 2014–2020. Stöden är uppdelade enligt EU-kommissionen kategorisering. EU-kommissionens kategorisering av stöden; Jordbruksverket och andra myndigheter och organisationer finns med i listan på dem som fått stöd. Det beror på att kostnader för kompetensutveckling som dessa genomför för olika grupper betalas med pengar från landsbygdsprogrammet. 2021-04-08 · Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Dessa har fått avslag och  Landsbygdsprogrammet nu hos EU. I går fattade regeringen beslut gällande landsbygdsprogrammet. Inga förändringar har skett när det gäller  På Region Kalmar län finns ett projektkontor som är en hjälp för kommuner, näringsliv och övriga aktörer att söka finansiering inom EU:s olika fonder, program  Landsbygdsprogrammet, projekt- och företagsstöd, fiber med mera.