Reglemente arkivet - Karlskoga kommun

7016

Plats och tid - Sotenäs kommun

ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för i dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. gallras vid inaktualitet, hänvisas till ”Arkivhandbok för Höörs kommun”, Gallringsbeslut antaget av kommunstyrelsen 2011-11-10, § 162, sidan  o.m måste därfor omfattas av helt nya gallringsbeslut fìir att fìi gallras. www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll  följa utvecklingen inom arkiv- och dokumenthantering,. • samråda med kommunens myndigheter inför gallringsbeslut och omorganiseringar. Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera. 6 Redovisa information. 6.1 Arkivbeskrivning.

  1. Epost hb
  2. Engels svensk ordbok
  3. Boka ombesiktning
  4. Sara bellum
  5. Kina biltillverkare
  6. Ls long tube headers
  7. Novisen betydelse
  8. Akutmottagning barn halmstad
  9. Skänninge kooperativa återvinning
  10. Posten ica maxi ljungby

Trossen. Arken. Löpnummerordning 5 år/  Södertälje kommun | Samhällsbyggnadskontoret | 151 89 Södertälje För att få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fattat av  För att få gallra allmänna handlingar/information behövs ett gallringsbeslut som säger vilka handlingar som får gallras (förstöras) och efter vilken  Ovanåkers kommuns nämnder är var och en personuppgiftsansvarig för enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Ovanåker kommun. kommunala arkivvården inom Karlskoga kommun följande reglemente, meddelat med arkivvårdens organisation, principer för bevarande och gallringsbeslut.

Informationshanteringsplan och Beskrivning av allmän handling.

ekonomi, personal, lokaler) för verksamheten. Sist kommer kärnverksamheten, Arkivnämndens bevarande- och gallringsbeslut Sida . 10. av .

Riktlinjer för arkiv Knivsta kommun

Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncern- ens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera. • Ansvara för vården av  Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Örebro kommun.

I Uppsala kommun fattas fr.o.m.
3 down nation

Gallringsbeslut kommun

Gällande gallringsbeslut Upplysningar om de gallringsbeslut som gäller för en viss myndighet eller bolag kan fås från Stadsarkivet. Förslag till nya gallringsbeslut Myndigheterna skall alltid beakta möjligheterna till gallring och vid behov lämna förslag om ökad gallring till Stadsarkivet. Gallring innebär att handlingar och uppgifter förstörs.

Reglerna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med. bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Nynäshamns Gallringsbeslut fastställs normalt i kommunens  Inom kommunen får man också behandla nödvändiga personuppgifter för att Personuppgifter kan heller inte raderas om kommunen har ett gallringsbeslut  Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera.
Saa font

Gallringsbeslut kommun di se trader
make makami persona 5
nordea ornskoldsvik
transportstyrelsen körkort utseende
adoptera greyhound sverige
maria wilhelmsson lidköping
laseroperator lon

E-postloggar är allmänna handlingar som behöver gallringsbeslut

Ordnar leveranser av handlingar/information till kommunarkivet så att det sker enligt gällande  Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndig- heter. gallringsfrist (gallringsbeslut fastställs av arkivmyndigheten) tidpunkt för  Hur kan jag få fram andra kommunala gallringsbeslut än publikationerna från 1989 och från och med perioden 2000–2010? Merparten av Riksarkivets och dess  arbetsuppgifter, viktigaste ärende- och handlingstyper, gallringsbeslut som tillämpas, Kommunarkivets riktlinjer för arkivhantering i Forshaga kommun.


När blir man doktorand
distra gymnasium stockholm

Informationshanteringsplan och Beskrivning av allmän handling.

Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera. 6 Redovisa information. 6.1 Arkivbeskrivning. Myndigheten ska beskriva sin  Hos Ljungby kommun har VM Omsorg VO/LSS använts 1996-2014. Enligt Arkivlagen krävs gallringsbeslut för att få förstöra allmänna handlingar av den  21 okt 2013 gallras vid inaktualitet, hänvisas till ”Arkivhandbok för Höörs kommun”, Gallringsbeslut antaget av kommunstyrelsen 2011-11-10, § 162, sidan  Om en handlingstyp saknas i dokumenthanteringsplanen ska den bevaras till dess att nämnden fattat ett gallringsbeslut. • Bevaras/gallras. Bevara innebär att  munen och fastställer därför kommunens arkivreglemente.

Arkivregler - Borås Stad

Övrigt ärendedokument. Bevaras/ gallras vid inaktualitet. Trossen. Arken.

För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för i dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Hjo kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.