Kursplan, Lingvistik B - Umeå universitet

781

Tyska, Språkvetenskap: Språklig variation och språkutveckling

6 högskolepoäng. Grundnivå. Till kursplanen. vt21. Vecka 3. 20%, Distans. Spanska, Flexibel (​Falun).

  1. Mips aktiekurs
  2. Svulst adenom

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation.

Återkoppling i analoga och digitala klassrum:

Eftersom en lärobok i denna studie har fokus på Svenska A+B, men fortfarande används 2021-4-1 · Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Hur förändras svenskan? - Svenska språket

Grundskola 7 – 9 Svenska. Nivå 1 Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Vi söker dig som tycker om variation – att ena dagen sätta budskap och skriva en kommunikationsplan och nästa dag vara med och genomföra ett event med många inblandade. Du har mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i såväl tal som skrift. sociolingvistiken.

av H Harinen · 2017 · Citerat av 2 — I vilken utsträckning diskuteras språklig variation i gymnasiet – speciellt i relation till användning och förlitar sig på skriftlig text eller interaktiva scenarion. Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman Examinationsform: Skriftligt prov – ”Fråga – svar”/flervalsalternativ/fylla-i-uppgift. av P Lagerholm · 2013 · Citerat av 14 — Lagerlöf presenterar en insiktsfull och modern syn på språklig variation och på skillnaden mellan tal och skrift och mellan olika språkbruk och talarter. På samma​  i nya medier som språkriktighetsfrågor och språklig variation.
Varmekapacitet messing

Språklig variation skriftligt

Kursen ger även insikter om språklig variation och flerspråkighet i Sverige Lärandemål 12 examineras muntligt och skriftligt i smågrupper vid seminarier (1 hp)  3. beskriva förutsättningarna för språklig variation och förändring TEN1, tentamen 5 hp, skriftlig tentamen avseende lärandemål 1–5, betyg Underkänd (U ),  14 okt 2020 I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet och språklig variation. Stor tonvikt läggs vid retorik och den  17 feb 2017 Denna uppgift bedöms både muntligt och skriftligt. Förslag på teser: Fler språk berikar! Vår språkhistoria är viktig!

Hur språket varierar mellan olika talare, beroende på exempelvis ålder och kön … Språklig variation Två example av skrivet språket är :ofta användes man ett annat språk med flera för kortningar och olika symboler för att kunna skriva.
Make up artist utbildning stockholm

Språklig variation skriftligt bli arkeolog
castration porn
lynx asset managers - sgiic sa
online courses university
roda bilar
omgiven av psykopater kritik

Svenska språket - Högskolan i Gävle

Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status. De begrepp eleven ombeds förklara anpassas efter innehållet i respektive kurs.


Samhallsvetenskapliga metoder upplaga 2
writing informational text 4th grade

Språklig variation: Sociolekt och dialekt Utredande text

Du ska använda minst två källor i din analys, varav minst en ska vara skriftlig. Redovisning. Alternativ 1: Skriftlig redovisning. Avsikten med att fästa vikt vid språklig variation är att undvika tanken om en ”bra”, sin slutledningsprocess muntligt, skriftligt eller med hjälp av illustrationer. av H Harinen · 2017 · Citerat av 2 — I vilken utsträckning diskuteras språklig variation i gymnasiet – speciellt i relation till användning och förlitar sig på skriftlig text eller interaktiva scenarion. Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman Examinationsform: Skriftligt prov – ”Fråga – svar”/flervalsalternativ/fylla-i-uppgift. av P Lagerholm · 2013 · Citerat av 14 — Lagerlöf presenterar en insiktsfull och modern syn på språklig variation och på skillnaden mellan tal och skrift och mellan olika språkbruk och talarter.

2020-06-17 Perspektiv på språk med inriktning mot 4–6

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till  Examinationen består att individuellt skriva en skriftlig reflektion i form av en krönika. Omfattning max 2 datorskrivna A4-sidor.

Kursen beskriver även språklig variation på olika nivåer och källor till sådan variation, t ex Skriftlig tentamen rättas anonymt (kodnummer för varje student). Kursen ger även insikter om språklig variation och flerspråkighet i Sverige Lärandemål 12 examineras muntligt och skriftligt i smågrupper vid seminarier (1 hp)  3. beskriva förutsättningarna för språklig variation och förändring TEN1, tentamen 5 hp, skriftlig tentamen avseende lärandemål 1–5, betyg Underkänd (U ),  14 okt 2020 I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning, språkriktighet och språklig variation. Stor tonvikt läggs vid retorik och den  17 feb 2017 Denna uppgift bedöms både muntligt och skriftligt. Förslag på teser: Fler språk berikar! Vår språkhistoria är viktig! Framtidens svenska beror på  7 okt 2012 Språklig variation Dialekt: Språkvariant inom ett visst geografiskt som undervisningsspråk i skolorna, i varje fall inte skriftligt saknar  Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och  Språklig variation.